Paweł Moczyński, magister fizjoterapii
Kursy i szkolenia:

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax'a
  Moduł I : 08.09 - 11.09.2014
  Moduł II : 05.10 - 08.10.2014
  Moduł III : 04.11 - 07.11.2014
  Moduł IV : 16.12 - 19.12.2014
  Moduł V : 07.01 - 10.01.2015
  Moduł VI : 24.02 - 27.02.2015
  Moduł VII / Egzamin : 16.03 - 20.03.2015
  Zakończony egzaminem praktycznym i teoretycznym 
  Uzyskany tytuł "Międzynarodowego Terapeuty OM Cyriax"
  Instruktor prowadzący: mgr Grzegorz Gałuszka OMI Global Instructor

- OMT Kaltenborn - Evjenth (Ortopedyczna Terapia Manualna)
  Moduł I (UEX): 04.02 - 07.02.2016
  Moduł II (OEX): 12.05 - 15.05.2016
  Moduł III (UWS): 08.09 - 11.09.2016
  Moduł IV (OWS): 08.12 - 11.12.2016
  Moduł V (AEX1):  02.03 - 05.03.2017
  Moduł VI (AEX2): 08.06 - 11.06.2017
  Moduł VII (AWS1): 05.10 - 08.06.2017
  Moduł VIII (AWS2): 07.12 - 10.12.2017
  Instruktor prowadzący: Grzegorz Balik / Christian Gloeck)

- NDT Bobath dla dorosłych - Basic
  "Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi - koncepcja Bobath"
  13.08 - 17.08.2012 ; 20.08 - 24.08.2012 ; 27.08 - 31.08.2012
  Instruktor prowadzący: Hana Kafkova PT, IBITA Basic Course Instructor
  Zakończony egzaminem praktycznym i teoretycznym.

- PNF - (Level 1,2)
  01.09 - 05.09.2008 ; 17.12 - 21.12.2008
  Instruktor prowadzący: mgr Ewa Górna PT, IPNFA Instructor

- Kinetic Control
  Moduł I (KC1) : 20.01 - 24.01.2015
  Moduł II (KC2) : 03.03 - 06.03.2015
  Moduł III (KC3) : 16.04 - 19.04.2015
  Kinetic Control w Sporcie (KCS) : 03.03 - 06.03.2015
  Instruktor prowadzący : Michał Hadała

- Kinesiotaping - (Level 1)
  26.01 - 27.01.2008
  Instruktor prowadzący: prof. dr hab n. med. Zbigniew Śliwiński

- Terapia Manualna (kurs do specjalizacji w zakresie fizjoterapii)
  23.11 - 26.11.2009
  Instruktor prowadzący: prof. dr hab n. med. Zbigniew Śliwiński

- Nowoczesna laseroterapia
  01.06.2008
  Instruktor prowadzący: mgr Aleksandra Bauer

- Nowoczesna elektroterapia, magnetoterapia i terapia ultradźwiękowa
  02.06.2008
  Instruktor prowadzący: mgr Aleksandra Bauer

- System DIERS formetric 4D - statyczna i dynamiczna diagnostyka postawy ciała
  19.09.2015
   Prowadzący: dr Holger Jahn

- Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
  12-13.05.2019