Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax'a

Założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a jest leczenie wzorca klinicznego. Jest to metoda diagnostyczno – terapeutyczna nakierowana na dolegliwości układu ruchu. Poprzez dokładny wywiad i badanie uzyskujemy komplet informacji na temat problemu pacjenta. Badając minimum otrzymujemy maksimum informacji. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych". "Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń.Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

W terapii wykorzystywane są następujące środki terapeutyczne:

  • - głęboki masaż poprzeczny,
  • - mobilizacje / manipulacje,
  • - naciąganie torebki,
  • - trakcja,

OMT Kaltenborn Evjenth

...Kinetic Control

...
NDT Bobath dla dorosłych

To koncepcja wykorzystywana do rehabilitacji pacjentów z chorobami neurologicznymi (mi. udar mózgu, stłuczenie mózgu, uraz czaszkowo - mózgowy, SM, itp. ). Praca z pacjentem ukierunkowana jest na zadania. Ogólnym celem jest osiągnięcie możliwie maksymalnych prawidłowych funkcji w obrębie ograniczeń wynikających z uszkodzenia. Podczas terapii pacjenci uczą się, jak osiągnąć umiejętności motoryczne, które są dla nich ważne, w jak najbardziej efektywny sposób. Największym czynnikiem wpływającym na proces osiągania zręczności jest znaczenie danej aktywności i przez to motywuje pacjenta. Rehabilitację według koncepcji Bobath można prowadzić w domu pacjenta, aby mógł się przystosować do funkcjonowania w znanym mu otoczeniu.


PNF - Propioceptywne nerwowo - mięśniowe torowanie (z ang. PNF)


Jest to metoda pierwotnie opracowana do pracy z pacjentami z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Z powodzeniem wykorzystywana jest również w przypadku schorzeń ortopedycznych oraz wad postawy. Podczas pracy metodą PNF wykorzystujemy ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, podobne do czynności dnia codziennego. Celem usprawniania jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowy chód i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Ruchy wykorzystywane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Ruchy wykonywane są w trzech płaszczyznach co angażuje do pracy wszystkie włókna mięśniowe. Wielokrotnie powtarzany ruch pozwala utworzyć nowy wzorzec ruchowy, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w określonym obszarze. Jest to metoda, która nie oganicza się wyłącznie do pracy z chorym obszarem ciała ale wykorzystuje też zdrowe obszary ciała. Jest metodą bezbolesną, edukującą pacjenta oraz wysoce skuteczną. Metodę PNF stosuje się w: stwardnieniu rozsianym, udarach, MPDz, pourazowych porażeniach, urazach ortopedycznych, skoliozach oraz wielu innych jednostkach chorobowych.

Kinesiotaping

Założeniem koncepcji jest to, aby terapia oddziaływała na pacjenta nie tylko w trakcie wizyty ale i po wizycie. Metoda polega na przyklejaniu na skórę specjalnych bawełnianych plastrów powleczonych klejem akrylowym. Aplikacja pozwala na zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach.normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie uszkodzonych mięśni, a także zmniejsza ból, likwiduje zastoje i obrzęki limfatyczne, korygują niewłaściwe ustawienie stawów, powięzi i skóry oraz poprawiają mikrokrążenie. Możliwość wystąpienia odczynów alergicznych jest minimalna. Jedną aplikację można nosić od kilku do kilkunastu dni.Terapia ManualnaTerapia manualna jest wyjątkową dziedziną fizjoterapii. Zmiany w kręgosłupie np. wysunięcie się krążka międzykręgowego  powodują uciśnięcie korzeni nerwowych i rdzenia kręgowego co powoduje ból i wiele innych dolegliwości. Terapia manualna polega na korekcji ustawienia kręgów co powoduje zmniejszenie ucisku na korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy a w konsekwencji zmniejszenie się dolegliwości bólowych i innych objawów. Podstawową zaletą terapii manualnej jest likwidowanie przyczyny bólu a nie jego skutku. oraz szybszy powrót do zdrowia i aktywności. Terapia manualna nie jest metodą inwazyjną.
REHA CARE - Rehabilitacja Funkcjonalna mgr Paweł Moczyńki tel. 668-496-365  e-mail: rehacare@o2.pl Ostrowiec Świętokrzyski

Rehabilitacja, Reha Care, Ostrowiec Świętokrzyski, Rehabilitacja domowa, Rehabilitacja z dojazdem do pacjenta, PNF, Kinesiotaping, Laseroterapia, Laser, Elektroterapia, Prądy, Terapia manualna, Gimnastyka korekcyjna, Paweł Moczyński, Masaż klasyczny, Masaż limfatyczny